Br. Jerzy Zadwórny SJ wraz z chórem dziecięcym w par. w Czarnym Ostrowie