Otagowano: Zambia

ROBIĆ SWOJE, WYNIK POWIERZYĆ BOGU ARCHIWALNA ROZMOWA Z ADAMEM KOZŁOWIECKIM SJ, CZĘŚĆ III

Często spotykam się z opinią, że przyszłością Kościoła katolickiego jest Afryka. Czy Ksiądz Arcybiskup podziela ten pogląd? Na pewno nie jestem prorokiem i dlatego prorokować nie mogę, zwłaszcza że – przynajmniej starając się być...

KRÓTKI RYS HISTORII JEZUICKICH MISJI W ZAMBII, CZĘŚĆ V

NIEKORZYSTNE WPŁYWY Wielu później twierdziło, że bunt tubylców po drugiej stronie Luangwy przeciw Portugalczykom, oczywiście przez nich stłumiony, portugalska rewolucja oraz wypędzanie misjonarzy itp. nie pozostało bez ujemnego wpływu także na czarną ludność. Szczególnie...