Kategoria: rozgłośnia radiowa

ROLA RADIA CHIKUNI W WYPOWIEDZIACH SŁUCHACZY. SŁUCHACZE O RADIU CHIKUNI

Radio Chikuni jest pierwszą stacją radiową, której zaczęłam słuchać w Południowej Prowincji Zambii [jedna z dziesięciu prowincji, w przeważającej części rolnicza – przyp. red.]. Przyczyniła się ona bardzo do rozwoju tej części Zambii, zgodnie...

Radio Chikuni – moja miłość i pasja

O. Andrzej Leśniara SJ 05.11.2015 Początek mojej pracy w Zambii Pracę misyjną w Zambii rozpocząłem w miejscowości Namwala. To była moja pierwsza stacja misyjna, w której posługiwałem w Zambii, ale nie pierwsza na afrykańskim...