Otagowano: dzieło misyjne

REGIONALNY KONGRES MISYJNY

  Misyjny zapał zatacza coraz szersze kręgi, gdyż Kościół w swej naturze jest misyjny. Jak Jezus Chrystus otrzymał od Boga Ojca misję pojednania świata z Bogiem, tak zadaniem Kościoła jest niesienie miłości Bożej i...

Szkoła pw. św. Franciszka Ksawerego – misja

Tadeusz Kasperczyk SJ 08.09.2013 Najważniejszym celem szkoły nie jest tylko na­uczanie i realizacja oficjalnego programu, ale przede wszystkim wychowanie i przygotowanie do życia w duchu religijnym. Oprócz regularnych cotygo­dniowych katechez, w szkole wiele czasu...