W CHINACH

Misje w Chinach

W 1989 roku na misje do Chin udali się, jeszcze jako klerycy, dwaj jezuici z prowincji krakowskiej: o. Jan Konior SJ i o. Artur Wardęga SJ. W późniejszym czasie dotarł tam o. Jarosław Duraj SJ, który obecnie kontynuuje studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Instytut im. Matteo Ricciego w Macao (MRI)

Myśl o Instytucie w Macao zrodziła się w 1994 roku, kiedy to przy okazji upamiętnienia 400. rocznicy założenia w tym miejscu pierwszego jezuickiego uniwersytetu na Dalekim Wschodzie – Kolegium św. Pawła – podjęta została inicjatywa utworzenia podobnej instytucji o charakterze intelektualno-kulturotwórczym. Macau Ricci Institute jest naukową instytucją badawczą. Prowadzi działalność, której celem jest lepsze wzajemne zrozumienie jakże odmiennych kultur Chin i świata zachodniego.

MRI, prowadząc działalność akademicką i kulturalną, jest miejscem rozwoju kontaktów i współdziałania jezuitów oraz uczonych z akademickich instytucji Zachodu i Chin. W MRI odbywają się międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe. Instytut uczestniczy też w międzynarodowych sympozjach i konferencjach oraz prowadzi dialog międzyreligijny i międzykulturowy z Chinami w takich dziedzinach, jak: historia, literatura i filozofia. Działa też na szczeblu lokalnym. Co miesiąc w Macao odbywają się fora naukowe, z których korzystają różne miejscowe placówki edukacyjne, miejscowi intelektualiści, nauczyciele i studenci.

Instytut Matteo Ricciego w Macao ma wyjątkowe przesłanie. To tu rozpoczęły swoją działalność misje jezuickie w Chinach, a ich głównym ambasadorem był o. Matteo Ricci. Macao tak w XVI wieku, jak i obecnie stanowi miejsce przenikania się kultur i religii z Europy i Azji. I nigdy nie było tu dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Od czerwca 2007 roku mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora tego Instytutu.

O. Artur Wardęga SJ