NA UKRAINIE

Misje na Ukrainie

KOŚCIÓŁ PAR. ŚW. ANNY NA GRECZANACH

KOŚCIÓŁ PAR. ŚW. ANNY NA GRECZANACH

kosciól par. sw.Anny z wierząPolscy jezuici na Ukrainie dziś

Systematyczna praca jezuitów na Ukrainie była możliwa dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego i uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w sierpniu 1991 roku. Pierwszym jezuitą, który co jakiś czas przyjeżdżał … czytaj dalej …

Kosciol w CzerniowcachParafia w Czerniowcach

Pracuję na Ukrainie od listopada 1991 roku. Wtedy zostałem tam skierowany przez ojca instruktora Stefana Miecznikowskiego SJ w celu odbycia praktyki w pracy duszpasterskiej przewidzianej w trakcie ostatniego etapu formacji zakonnej. czytaj dalej …

Czarny Ostrow, kosciol2Kościół w Czarnym Ostrowie

W 1991 roku wyjechałem do pracy w Nowosybirsku, w Rosji. Od roku 2000 pracuję na Ukrainie w Czarnym Ostrowie. Jestem kustoszem osiemnastowiecznego, zabytkowego kościoła oraz organistą podczas nabożeństw… czytaj dalej …