W ZAMBII

Misje w Zambii

Przed kosciołem Block 2

WIERNI PRZED KOŚCIOŁEM W BUSZU

Misja polskich jezuitów w Zambii nadal się rozwija.

Wyjeżdżają tam nowi misjonarze z Polski, którzy muszą stawić czoła licznym problemom, takim jak: ubóstwo, prymitywne warunki bytowania, a nierzadko nędza, w jakiej żyją tam ludzie, choć mamy XXI wiek, różne choroby dziesiątkujące miejscową ludność, jak malaria czy AIDS. Bywa, że – najczęściej ze względu na stan zdrowia – misjonarze decydują się opuścić Afrykę i powrócić do kraju. W ostatnim czasie do Polski wrócili o. Władysław Gągolski SJ oraz o. Michał Szuba SJ. Wśród nadal pracujących w Zambii polskich jezuitów są: o. Klaus Cieszyński SJ, o. Gerard Karas SJ, o. Jan Kiełbasa SJ, o. Bronisław Kondrat SJ, o. Andrzej Leśniara SJ, o. Józef Matyjek SJ, o. Jakub Maria Rostworowski SJ, o. Tadeusz Świderski SJ, o. Franciszek Woda SJ i o. Ludwik Zapała SJ.

Stacja misyjna w Chikuni

Początki parafii Chikuni, w której pracuję, sięgają 1905 roku. Parafię założył o. Józef Moreau SJ. Jest ona położona ok. 35 km na wschód od miasta Monze. W samym centrum Chikuni, obok parafii, jest szkoła średnia … czytaj dalej…

Pomaturalna szkoła dla nauczycieli

Misja w Chikuni posiada centrum szkolne oraz ośrodek kształcenia nauczycieli, w którym jestem jednym z wykładowców. Dużą zasługę w funkcjonowaniu tych placówek ma polski jezuita o. Władysław Zabdyr SJ, który otworzył blisko 50 szkół podstawowych w okolicznych afrykańskich wioskach. Chikuni ma … czytaj dalej …

Parafia w Mumbwa

Parafia Mumbwa rozciąga się na obszarze o długości ok. 140 km. Na jej terenie, obok miasteczka Mumbwa, w którym mieszka duża wspólnota chrześcijan, istnieje 37 innych stacji misyjnych. Jedną z nich jest mała miejscowość Chunga skupiająca zaledwie około 200 osób. Ma ona jednak własną szkołę podstawową wraz z internatem. Czytaj dalej …

Z Kasisi do Mumbwa

Po nowicjacie w Starej Wsi i dwóch latach studiów filozoficznych w Krakowie w 1979 roku wyjechałem z Polski na misje do Zambii. Dalsze studia odbyłem w Kanadzie. Po przyjęciu w 1989 roku w Toronto święceń kapłańskich i ukończeniu studiów powróciłem do Zambii. W 1992 roku osiadłem na stałe w … czytaj dalej …