STACJA MISYJNA W CHIKUNI

STACJA MISYJNA W CHIKUNI

ZAMBIA. O. LEŚNIARA W TOWARZYSTWIE PARAFIAN

Początki parafii Chikuni, w której pracuję, sięgają 1905 roku. Parafię założył o. Józef Moreau SJ. Jest ona położona ok. 35 km na wschód od miasta Monze. W samym centrum Chikuni, obok parafii, jest szkoła średnia dla chłopców i dziewcząt, dwie szkoły podstawowe, szkoła dla nauczycieli, szpital i muzeum. Parafia ta ma 21 stacji misyjnych położonych w promieniu 45 km od Chikuni. Misjonarz stara się dotrzeć do każdej ze stacji raz na miesiąc, czasami uda mu się to dwa razy w miesiącu. Najważniejsze projekty parafii to: Radio Chikuni, Home Based Care (opieka nad chorymi na AIDS), pomoc dla sierot.

Jednym z istotnych zadań założonej stacji radiowej jest prowadzenie radiowej szkoły. W 2011 roku szkoła ta transmitowała lekcje dla klasy 2, 4, 6 i 7. W ten sposób w 48 szkołach radiowych uczyło się 1305 uczniów. Radio wykorzystywane jest również w edukacji dorosłych. Tworzone są dla nich programy rolnicze, dotyczące praw człowieka, zwłaszcza kobiet, a także tego, jak wybierać liderów i do kogo zwracać się o pomoc.

O. Andrzej Leśniara SJ