SZKOŁA DLA NAUCZYCIELI

POMATURALNA SZKOŁA DLA NAUCZYCIELI

ZAMBIA, MISJONARZE, M.IN: OO KARAS I ZAPAŁA

Misja w Chikuni posiada centrum szkolne oraz ośrodek kształcenia nauczycieli, w którym jestem jednym z wykładowców. Dużą zasługę w funkcjonowaniu tych placówek ma polski jezuita o. Władysław Zabdyr SJ, który otworzył blisko 50 szkół podstawowych w okolicznych afrykańskich wioskach. Chikuni ma dwie szkoły podstawowe, dwie szkoły średnie dla chłopców i dziewcząt oraz pomaturalną szkołę kształcącą nauczycieli dla zambijskich szkół podstawowych. Szkoła nauczycielska istniała tu już w latach 20. ubiegłego stulecia, ale obecne budynki szkoły pw. św. Karola Lwangi zostały wybudowane w 1959 roku. Trzy lata później, w roku 1962, oficjalnie otwarto instytucję pod zarządem ojców jezuitów. W tym samym roku biskup diecezji Monze uroczyście konsekrował obecny przestronny kościół seminaryjny.

O. Gerard Karas SJ